XXII Sesja Rady Miasta Luboń

XXII Sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadomienie o sesji


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713)  w związku art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz  §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491),


Zwołuję XXII Sesję Rady Miasta Luboń na dzień 21 maja  godz. 17.00 i zarządzam przeprowadzenie obrad w trybie zdalnym.


 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
 3. Analiza sprawozdań z działalności Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu:
  a)    Sprawozdanie z działalności Policji za rok 2019.
  b)    Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2019. część 1 część 2
  c)    Sprawozdanie z działalności OSP w Luboniu za rok 2019.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu za 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/173/2005 w sprawie zasad używania herbu, sztandaru i flagi Miasta Luboń.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Przyjęcie protokołu nr XXI, z dnia 23 kwietnia 2020r.

Zakończenie obrad.

- Dane do logowania w systemie videokonferencji radni otrzymają odrębną przesyłką elektroniczną.

- Wnioski, zapytania dotyczące proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał radni składać mogą za pomocą poczty elektronicznej na adres biura rady   do godz. 13.00 w dniu 19 maja 2020r.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 713) zawiadamiam, że   posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g


Mieszkańcy  uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu 699-712-541, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.


Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.


Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

Teresa Zygmanowska

Data dodania 14 maja 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.